Badanie skuteczności kampanii

Badanie skuteczności kampanii reklamowych pozwala wybrać najefektywniejsze słowa kluczowe, zoptymalizować je pod kątem kosztów i sprawić by pieniądze wykorzystane na kampanie reklamową w Google przynosiły jak największy zwrot.

Oferujemy możliwość zbadania skuteczności każdej kampanii. Dzięki odpowiednim narzędziom mamy możliwość konfiguracji i śledzenia konwersji, możemy również analizować wartościowe i zapewniające konwersje odwiedziny na stronie internetowej. Poprzez dodanie do analizy kosztów poszczególnych kampanii reklamowych możemy określać, które z nich przynoszą  najlepszy zwrot z inwestycji. W zależności od przyjętej przez Klienta strategii możemy optymalizować kanały reklamowe w oparciu o maksymalizację zysków z reklamy lub minimalizację kosztów.

W ramach badania skuteczności kampanii oferujemy:

  • bieżącą kontrolę przebiegu kampanii reklamowych,
  • weryfikację i optymalizację boksów reklamowych zarówno pod względem tresci, słów kluczowych oraz odnośników,
  • analizę efektywności kampanii,
  • obliczanie wskazników ROI, ROE, ROA,
  • dopasowanie budżetów kampanii z możliwosciami finansowymi Klienta.